شرکت در سمینار ها

ثبت نام تا ۱۰ روز قبل از برگزاری سمینارها و دوره های آموزشی،
با ۲۰% تخفیف و پس از آن با پرداخت شهریۀ کامل انجام می شود.
 برای ثبت نام اینجا کلیک کنید

————————————————————

 

برنامۀ دوره های جدید تهران:

نام دوره

تاریخ شروع روزهای برگزاری ساعت تعداد جلسات شهریه به تومان

سمینار زمین، زمان، انسان

 _____ چهارشنبه و جمعه ۱۶ الی ۲۰ ۲ جلسه

۱۰۰/۰۰۰

سمینار خوراک برین  _____ ۲ (چهارشنبه و جمعه) ۱۶ الی ۲۰ ۴ جلسه

۲۰۰/۰۰۰

سمینار آبِ ناب

 _____ جمعه ۱۵ الی ۱۹ ۱ جلسه ۵۰/۰۰۰

سمینار دیدِ واضح  (حذف عینک)

 _____ ۴شنبه ۵شنبه جمعه ۱۶ الی ۲۰ ۳ جلسه ۱۵۰/۰۰۰

سمینار جوشش سرزندگی

 _____  ۲ چهارشنبه ۱۶ الی ۲۰ ۲ جلسه ۱۰۰/۰۰۰
کوانتوم، ذهن، آفرینش – ترم ۱  _____ سه شنبه ها ۱۷ الی ۲۱ ۷ جلسه

۳۵۰/۰۰۰

کوانتوم، ذهن، آفرینش – ترم ۲  _____ یک شنبه ها ۱۷ الی ۲۱ ۷ جلسه

۳۵۰/۰۰۰

کوانتوم، ذهن، آفرینش – ترم ۳  _____ سه شنبه ها ۱۷ الی ۲۱ ۷ جلسه

۳۵۰/۰۰۰

کوانتوم، ذهن، آفرینش – ترم ۴  _____ ________ ۱۷ الی ۲۱ ۷ جلسه

۳۵۰/۰۰۰

 

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید:

 از ۹ صبح تا ۸ شب با شماره ۶۲۵-۲۵-۲۵-۰۹۱۰ تماس حاصل فرمایید.

کانال تلگرام ما:  http://telegram.me/mazdafarcom

صفحۀ اینستاگرام ما:  http://instagram.com/mazdafar.momeni   

—————————————————————————————–

محل برگزاری در تهران: تهران، شهرک غرب، میدان صنعت، خیابان سیمای ایران، روبروی بیمارستان لاله، کوچۀ پنجم (انتهای کوچه)، پلاک ۲، زنگ شمارۀ ۲، خانۀ فرهنگ رویای مهربان

کروکی کلاس تهرانhttps://goo.gl/QWrhLL

—————————————————————————————–

نحوه برگزاری: 

بخش الف: شامل پنج سمینار با عناوین زیر، در حوزۀ تندرستی ارائه می گردد:

۱- سمینارِ «زمین، زمان، انسان» ، در ۲ جلسۀ چهار ساعته برگزار می شود. ( پیش نیاز ندارد و برای عموم، آزاد است)

۲- سمینارِ «خوراک برین» ، در ۴ جلسۀ چهار ساعته برگزار می شود. ( منوط به گذراندن سمینار اول است.)

۳- سمینار «آبِ ناب» ، در ۱ جلسۀ چهار ساعته برگزار می شود. ( پیش نیاز ندارند و برای عموم، آزاد است)

۴- سمینار «جوشش سرزندگی» ، در ۲ جلسۀ سه ساعته برگزار می شود. (پیش نیاز ندارد و برای عموم، آزاد است)

۵- سمینار «دیدِ واضح» ، در ۳ جلسۀ چهار ساعته برگزار می شود. ( پیش نیاز ندارند و برای عموم، آزاد است)

بخش ب:  دورۀ آموزشی «کوانتوم، ذهن، آفرینش» ، شامل چهار ترم با عناوین زیر، در حوزۀ ذهن و روان ارائه می گردد:

  • کوانتوم، ذهن، آفرینش – ترم ۱
  • کوانتوم، ذهن، آفرینش – ترم ۲
  • کوانتوم، ذهن، آفرینش – ترم ۳
  • کوانتوم، ذهن، آفرینش – ترم ۴

هر ترم  در ۷ جلسۀ چهار ساعته، هفته ای یک جلسه برگزار می شود. (هر ترم، پیش نیاز ترم بعدی است. ترم اول پیش نیاز ندارد)

—————————————————————————————–

سمینار «زمین، زمان، انسان»، هر هفت هفته یکبار، یعنی هفت بار در سال، در یک پنجشنبه جمعه، ساعت ۱۵ الی ۱۹، برگزار می ­شود و تاریخ دقیق آن، از قبل، در پایگاه اینترنتی، صفحۀ اینستاگرام و کانال تلگرام ما اعلام می ­گردد. شرکت در این سمینار برای عموم، آزاد است و فقط مشروط به ثبت نام قبلی می ­باشد.

—————————————————————————————–

دودوتا، چهارتا (۴=۲×۲) ، پنج پنج تا، بیست پنج تا (۲۵=۵×۵) ، بیست پنج بیست پنج تا، ششصدوبیست پنج تا (۶۲۵=۲۵×۲۵)  به این شکل، شمارۀ ما را به راحتی به خاطر بسپارید  ۶۲۵-۲۵-۲۵-۰۹۱۰  بیست و پنج تنها عدد دو رقمی است که اگر آن ­را در خودش ضرب کنید، در حاصلضرب  نیز دیده می ­شود، ضمناً بعد از عددِ ۹ ، عددِ ۱۰ می ­آید نه ۱۲ ، پیش شمارۀ ما ۰۹۱۲ نیست بلکه صفر، نُه، ده است.